Environment & Sustainability

We have always had a special relationship to nature at Sporda. The tiny district where our plant is located is anonymous to many people – a fact that readily affirms how much we one with nature.

A full 80 per cent of our manufacturing involves recycled fibre or natural fibre and we recycle 10 tonnes of fibre every month!

Confidence, through the Oeko-Tex® 100 label

OEKO-TEX® 100 is an independent global testing and certification system for textile products at all stages of production, from unprocessed, intermediate to finished. Certification is requisite on textiles in the finished product being free from any harmful chemicals.

All of the items in Sporda’s product range are labelled under Oeko-Tex® 100, with the exception of hemp fibres and industrial textile waste.

Sporda’s commitment to the environment

The history of Sporda began in 1939, which was also the year when our commitment to the environment began. Consequently, we have acquired an extensive experience in maintaining a focus on sustainability. Although from the onset, it was mainly a matter of the Sporda plant sharing the same piece of land as the family who owned it, in subsequent years, environmental issues began to assume an increasing and much needed role in society as a whole – and from a global perspective.

The 2030 Agenda for Sustainable Development and the UN’s Global Goals have provided a shared sustainability platform for signatory nations throughout the world as of 1 January 2016. Sustainability policies have been jointly effected by government representatives, private sector players, researchers and civil society across the globe. Ten million people made their voices heard through MyWorld2015 and until 2030, you can make your voice heard concerning the Sustainable Development Goals MyWorld2030.

Sporda works with the UN’s Global Goals

Sporda has not only welcomed five of the UN Global Goals, but embraced them as our own.

Gender equality

Anställda hos Sporda Nonwoven AB skall behandlas lika och ges samma möjligheter till personlig utveckling oavsett kön, etnicitet eller livsåskådning. Företagsledningen tar ansvar i att tillse att medarbetare behandlas och behandlar varandra lika, att anställda värderas lika utifrån deras personliga kapacitet och kompetenser vad gäller anställning, arbetsuppgifter, personliga utveckling och lönesättning. För detta har vi en jämställdhetsplan som arbetas efter.

Mångsidigheten i vår personalstyrka och inom vår ledning ifråga om erfarenheter och olikheter i synsätt är en styrka för vår verksamhet som bidrar till ständiga förbättringar.

Läs mer hos FN.

Hållbar energi för alla

För att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt är det en förutsättning för företaget att handla kraft- och värme från förnybar elproduktion såsom vind- och vattenkraft. Våra maskiner drivs av varvtalsstyrda elmotorer för att säkerställa att vi inte använder mer energi än nödvändigt. Vid nya investeringar är energiförbrukning en ledande bedömningspunkt för vårt beslut. I led med ständiga förbättringar beivrar vi marknadens bästa erbjudanden utifrån både produktionstekniska prestanda och hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hos FN.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att arbeta med hållbara råmaterial utifrån återvunnet material och naturmaterial är hjärtat för vår verksamhet ända sedan begynnelsen 1939. Det innebär att vi står väl rustade i vårt arbetssätt och i våra erbjudanden för befintliga produkter såväl som nyutveckling av produkter gentemot omvärldens behov av omställning. Vår orubbliga erbjudande påbjuder kunden att göra ett hållbart val med oss.

Vi ställer krav på transportbolag att använda EUR6-klassade fordon. Vår egen fordonsflotta ställer om till eldrivna motorer eller ladd-hybrider. Vi har växlat upp vår digitala närvaro och erbjuder våra kunder möjlighet till videosamtal med oss när så är lämpligt, vilket innebär ökad effektivitet, ökad tillgänglighet såväl som minskade CO₂-utsläpp vad gäller vår trafikbelastning. Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet till hemma-kontor när så är lämpligt.

Läs mer hos FN.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vår produktion är fri från kemiska tillsatser för våra produkter, till följd av våra teknologier som enbart nyttjar värme och mekanisk bearbetning i sina tillverkningssteg. Vi återvinner cirka 80% av eget material från restprodukter i egna processer in-house, med stadig målsättning att nå 100%. Utöver detta är vår målsättning att möjliggöra omsättning av vår marknads överskottsmaterial samt i förlängningen också vår del i slutkonsumentens produkt. Vi använder el från förnyelsebar elproduktion såsom vind- och vattenkraft. Vi använder gasol som är klimatkompenserad.

Läs mer hos FN.

Bekämpa klimatförändringarna

Vår förtjänst och vårt arv till eftervärlden påverkas av möjliggörandet av hållbar konsumtion. Det är vår idé att utveckla textila nonwoven-produkter utifrån hållbara material och processer och påverka våra kunders beslutsprocesser till att använda våra material till bättre produkter för en bättre framtid. Vi har både kompetensen och förmånen att kunna få upplysa vår marknad om att detta är görbart både genom återvunna syntetfiber såsom återvunnen PET, regenererade material, återvinningsbara material, komposterbara material och naturmaterial från djur- och växtriket. Vi följer noga utvecklingen både vad gäller bioinnovationer med cellulosabaserade material såväl som miljöpåverkan utifrån anskaffandet och framställningen av naturfiber. Våra leverantörer delar samma vision som vi och vi stiftar gärna nya bekantskaper. Vi vet mycket väl att ytan inte är allt.

Läs mer hos FN.

Gender equality

Gender equality

Anställda hos Sporda Nonwoven AB skall behandlas lika och ges samma möjligheter till personlig utveckling oavsett kön, etnicitet eller livsåskådning. Företagsledningen tar ansvar i att tillse att medarbetare behandlas och behandlar varandra lika, att anställda värderas lika utifrån deras personliga kapacitet och kompetenser vad gäller anställning, arbetsuppgifter, personliga utveckling och lönesättning. För detta har vi en jämställdhetsplan som arbetas efter.

Mångsidigheten i vår personalstyrka och inom vår ledning ifråga om erfarenheter och olikheter i synsätt är en styrka för vår verksamhet som bidrar till ständiga förbättringar.

Läs mer hos FN.

Clean energy

Hållbar energi för alla

För att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt är det en förutsättning för företaget att handla kraft- och värme från förnybar elproduktion såsom vind- och vattenkraft. Våra maskiner drivs av varvtalsstyrda elmotorer för att säkerställa att vi inte använder mer energi än nödvändigt. Vid nya investeringar är energiförbrukning en ledande bedömningspunkt för vårt beslut. I led med ständiga förbättringar beivrar vi marknadens bästa erbjudanden utifrån både produktionstekniska prestanda och hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hos FN.

Sustainable development

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att arbeta med hållbara råmaterial utifrån återvunnet material och naturmaterial är hjärtat för vår verksamhet ända sedan begynnelsen 1939. Det innebär att vi står väl rustade i vårt arbetssätt och i våra erbjudanden för befintliga produkter såväl som nyutveckling av produkter gentemot omvärldens behov av omställning. Vår orubbliga erbjudande påbjuder kunden att göra ett hållbart val med oss.

Vi ställer krav på transportbolag att använda EUR6-klassade fordon. Vår egen fordonsflotta ställer om till eldrivna motorer eller ladd-hybrider. Vi har växlat upp vår digitala närvaro och erbjuder våra kunder möjlighet till videosamtal med oss när så är lämpligt, vilket innebär ökad effektivitet, ökad tillgänglighet såväl som minskade CO₂-utsläpp vad gäller vår trafikbelastning. Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet till hemma-kontor när så är lämpligt.

Läs mer hos FN.

Responsible production

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vår produktion är fri från kemiska tillsatser för våra produkter, till följd av våra teknologier som enbart nyttjar värme och mekanisk bearbetning i sina tillverkningssteg. Vi återvinner cirka 80% av eget material från restprodukter i egna processer in-house, med stadig målsättning att nå 100%. Utöver detta är vår målsättning att möjliggöra omsättning av vår marknads överskottsmaterial samt i förlängningen också vår del i slutkonsumentens produkt. Vi använder el från förnyelsebar elproduktion såsom vind- och vattenkraft. Vi använder gasol som är klimatkompenserad.

Läs mer hos FN.

Climate change

Bekämpa klimatförändringarna

Vår förtjänst och vårt arv till eftervärlden påverkas av möjliggörandet av hållbar konsumtion. Det är vår idé att utveckla textila nonwoven-produkter utifrån hållbara material och processer och påverka våra kunders beslutsprocesser till att använda våra material till bättre produkter för en bättre framtid. Vi har både kompetensen och förmånen att kunna få upplysa vår marknad om att detta är görbart både genom återvunna syntetfiber såsom återvunnen PET, regenererade material, återvinningsbara material, komposterbara material och naturmaterial från djur- och växtriket. Vi följer noga utvecklingen både vad gäller bioinnovationer med cellulosabaserade material såväl som miljöpåverkan utifrån anskaffandet och framställningen av naturfiber. Våra leverantörer delar samma vision som vi och vi stiftar gärna nya bekantskaper. Vi vet mycket väl att ytan inte är allt.

Läs mer hos FN.

Back tothe top ↥

null

Book a meeting

with Sporda
null

Would you like to find out about Sporda’s

environmental concepts?
null

The Sporda Nonwoven company

– Who are we?

spordanonwoven.se